Agencja Celna EXPERT

OTRZYMANE CERTYFIKATY

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować Państwa, iż nasza firma została doceniona przez organy celne i otrzymała status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

acexpert AEO

Otrzymanie Certyfikatu AEO (Authorized Economic Operator) jest potwierdzeniem najwyższej jakości profesjonalizmu i spełnienia przez naszą firmę wszystkich wymogów, począwszy od wiarygodności finansowej po nieskazitelne wykonywanie wszelkich czynności związanych z odprawami celnymi.

Korzyści z posiadania statusu AEO:

  • Certyfikat AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.
  • Nadaje uprawnienia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa.
  • Pozwala na uproszczenia przewidziane w ramach przepisów celnych.

Przedsiębiorca AEO w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony może korzystać z następujących ułatwień:

  • podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
  • w przypadku wytypowania jego przesyłki do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy,
  • może zostać wcześniej powiadomiony o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
  • jest uprawniony do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa.

acexpert AEO acexpert AEO

Na zdjęciu Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku M. Sienkiewicz wraz z Z-cą M. Fiłończukiem wręczają certyfikat AEO Pani M. Kropiwnickiej