Agencja Celna EXPERT

ZAKRES USŁUG !

Wykorzystując szeroką wiedzę i doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w branży oferujemy swoje usługi w zakresie:

ODPRAWY CELNE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ:

 • W EKSPORCIE
 • W IMPORCIE – możliwość rozliczenia podatku VAT w imporcie na podstawie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług wraz z deklaracją podatkową VAT-7
 • W TRANZYCIE – UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR - kompleksowa obsługa procedury TIR

ZALETY ODPRAW W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ:

 • Odprawa celna trwa maksymalnie 1 godzinę
 • Odprawa celna może zostać zrobiona o dowolnej godzinie (również poza godzinami pracy urzędu celnego)
 • Ograniczenie do minimum formalności celnych
 • Elektroniczny kontakt z urzędem celnym

Agencja Celna posiada miejsca uznane pozwalające na jednoczesną odprawę w procedurze uproszczonej 10 samochodów ciężarowych. Możemy współpracować z każdą firmą z terenu Polski i innych Państw Unii Europejskiej.

ODPRAWY CELNE:

 • Przygotowywanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach celnych (obsługa w elektronicznych systemach celnych),
 • Korzystanie z naszego zabezpieczenia generalnego w procedurze dopuszczenia do obrotu,
 • Wypełnianie karnetów TIR  i obsługa w elektronicznym systemie tranzytowym NCTS,
 • Zgłoszenia do procedury tranzytu T1,
 • Zgłoszenia celne w oparciu o Wspólną Politykę Rolną,
 • Wypełnianie dokumentów celnych: CMR, INF3,
 • Sporządzanie i legalizacja świadectw pochodzenia, świadectw przewozowych EUR.1, ATR,
 • Przygotowywanie dokumentów SAD dla osób fizycznych (mienie przesiedlenia, import prywatny),
 • Współpracę z magazynami i składami celnymi,
 • Pomoc w organizowaniu przewozów,
 • Doradztwo, wnioski i odwołania w sprawach celnych,

MAGAZYNOWANIE TOWARÓW:

Posiadamy magazyn znajdujący się bezpośrednio przy naszej Agencji Celnej. Możemy na Państwa życzenie konsolidować przesyłki.

ELEKTRONICZNE WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE ORGANÓW CELNYCH:

Zaoszczędź swój czas – skróć procedury celne na Białoruś.

EPI to wcześniejsze elektroniczne zgłoszenie celne wysyłane do organów celnych Republiki Białorusi, nazywane ,,elektronką”. Pozwala ono skrócić odprawę celną importową na Białorusi. By skorzystać z tego rozwiązania trzeba wcześniej otrzymać od AC EXPERT numer (EPI), który umożliwia przejście formalności celnych na granicy w trybie priorytetowym.

INTRASTAT:

 • Sporządzanie deklaracji Intrastat dla nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • Przesyłanie deklaracji Intrastat do właściwej Izby Celnej oraz jej archiwizacja,
 • Reprezentacja Państwa firmy przed Urzędem Celnym (składanie wyjaśnień i korekt deklaracji Intrastat)

Deklaracje Intrastat wypełniane będą w oparciu o przekazane przez Państwa dane księgowe. Jesteśmy przygotowani aby dane te mogły być przekazywane drogą elektroniczną. Jesteśmy w stanie reprezentować każdą firmę w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania działalności. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej naszych klientów.